Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Χώρος Δοκιμών => ΧΡΗΣΙΜΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ => Μήνυμα ξεκίνησε από: triglianos - admin foroum στις 03 Μάιος 2016, 06:19:41 μμ

Τίτλος: Κοινοποιήστε άμεσα τις φωτογραφίες, στο Facebook.
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 03 Μάιος 2016, 06:19:41 μμ
Αρκετό καιρό στην Εικονοθήκ η μας (Gallery), στο κάτω μέρος των φωτογραφι ών, υπάρχει ένα εργαλείο για να τις κοινοποιή σετε.

Αναρτήστε λοιπόν την φωτογραφί α σας, που αφορά Τριγλιανά πρόσωπα, Τριγλιανέ ς εκδηλώσει ς, Τριγλιανά ντοκουμέν τα και ότι άλλο θεωρείτε χρήσιμο και σχετίζετε με την Τρίγλια και τους τόπους που ζούμε, σχολιάστε το περιεχόμε νο και αφού την αποθηκεύσ ετε, κοινοποιή στε την και στο Facebook.

Αυτό επιτυγχάν ετε, μέσω δύο τρόπων, όπως επισημαίν ουμε με κόκκινο βελάκι στην φωτογραφί α που ακολουθεί .
(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F1-030516180519.gif&hash=2966cb5858f9caf46e01545425127a26e4c0baba)

Και σας οδηγεί όπως βλέπετε στην φωτογραφί α που ακολουθεί, να επιλέξετε την ομάδα μας στο Facebook, "Απανταχού Τριγλιανο ί Απόγονοι" και να την κοινοποιή σετε εκεί, με την ίδια διαδικασί α, όπως στα άρθρα - αναρτήσει ς.
(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F1-030516180637.gif&hash=f7a23af353ae36bfed1e68e13cd71d89f16ba175)

Αυτό το πράξαμε, για να σας δώσουμε την δυνατότητ α, να αναρτάται εδώ στο φόρουμ πρώτα και χωρίς άλλη προσπάθει α να τα κοινοποιε ίτε και στο Facebook.
Έτσι θα τα έχουμε καταγεγρα μμένα στο φόρουμ μας, παρακαταθ ήκη για τις επόμενες γενιές.
Εξάλλου, αυτός είναι ο σκοπός του φόρουμ και γι αυτό θέλουμε την συνεργασί α και συμμετοχή σε αυτό, όλων των Τριγλιανώ ν απογόνων.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal