Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Τα Τριγλιανά Νέα => Μήνυμα ξεκίνησε από: alekostriglia στις 12 Αύγουστος 2009, 06:50:53 πμ

Τίτλος: Απόφαση Δικαστηρίου
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 12 Αύγουστος 2009, 06:50:53 πμ
Απόφαση ΚΟΛΑΦΟΣ.. ...... ΔΙΚΑΙΩΘΗΚ Ε η Μονή Βατοπαιδί ου για την λίμνη Βιστωνίδα !!!

--------------------------------------------------------------------------------
Δικαιώθηκ ε χθες η Ιερά Μονή Βατοπαιδί ου στο πρώτο δικαστήρι ο που έγινε μετά από μήνυση που έκανε ο πρόεδρος δημοτικού διαμερίσμ ατος Ουρανούπο λης, αλλά και ο Δήμος Τρίγλιας για παράνομη ανταλλαγή .

α) της λίμνης Βιστωνίδα ς προς το δημόσιο (ο μηνυτής έλεγε πως η λίμνη είναι κοινόχρησ τη και εκτός συναλλαγή ς)

β) της έκτασης 8.800 στρεμμάτω ν στην Ουρανούπο λη που ο μηνυτής έλεγε πως είναι αρχαιολογ ικός χώρος, δάσος ή δασική έκταση εκτός συναλλαγή ς.

Μάλιστα ζητούσαν την ακύρωση του συμβολαίο υ μεταξύ Ελληνικού δημοσίου και μονής…

Το δικαστήρι ο δικαίωσε την Ι. Μονή Βατοπαιδί ου με χθεσινή απόφαση λέγοντας ότι η Βιστωνίδα δεν είναι λιμνοθάλα σσα αλλά λίμνη, και ακόμα και αν είναι κοινόχρησ τη λίμνη ορθώς η Ι.Μ. μεταβίβασ ε την λίμνη στο δημόσιο, γιατί έτσι προστατεύ ετε και η κοινοχρησ ία αν αυτή υπάρχει.

Το συμβόλαιο δεν είναι άκυρο και η λίμνη ανήκε στην Ι.Μ. Βατοπαιδί ου, που σωστά την μεταβίβασ ε.

Ενώ για την έκταση στην Ουρανούπο λη το δικαστήρι ο είπε … ότι ορθώς έγινε η μεταβίβασ η, και τυγχάνει της προστασία ς του συντάγματ ος και των νόμων μετά από αυτή.

Νάτα που τα φωνάζαμε και δεν κάναμε φανφάρες και εντυπωσια σμούς. Θυμάστε τι λέγαμε και επιμέναμε όταν τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσε ις έκραζαν;
Τώρα θα μιλήσουν για παραδικασ τικό; Σε μια συγκυρία που ήταν σε βάρος της Ι.Μ. αφού το θέμα χαρακτηρί στηκε ως το …σκάνδαλο του αιώνα.
Θα αναφερθού ν τα κανάλια στην δικαστική απόφαση ή θα αφήσουν αιχμές ότι έκαναν…μάγια στους δικαστές;
Θυμάστε που έγιναν μέχρι και αυτοψίες για να δούνε αν έχει ψάρια η λίμνη, αλλά και αν είναι λιμνοθάλα σσα;

Ε, τώρα η δικαστική απόφαση δικαιώνει την Ι.Μ. Βατοπαιδί ου.

Όλη η περιοχή του δήμου Τρίγλιας δόθηκε στο δημόσιο και στον Δήμο Τρίγλιας το 1924 προκειμέν ου η λίμνη Βιστωνίδα να παραμείνε ι στην κυριότητα της μονής.

Εδώ ισχύει αυτό που λέγεται:
“ουδείς πιο βέβαιος εχθρός του ευεργετηθ έντος”.

http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1516&Ite (http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1516&Ite) mid=49
--------------------------------------------------------------------------


SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal