Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος Τριγλιανών Ραφήνας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Κικής Γεώργιος στις 15 Δεκέμβριος 2016, 09:07:02 πμ

Τίτλος: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Ρ - Π ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 15 Δεκέμβριος 2016, 09:07:02 πμ
(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F1-151216091900.jpeg&hash=efdbbf74b74c2776a39b0748a44fba176daea74f)

Αγαπητές φίλες και φίλοι

Σας ενημερώνο υμε ότι ο Σύλλογος Τριγλιανώ ν Ραφήνας αποφάσισε να στηρίξει το Κοινωνικό Παντοπωλε ίο του Δήμου Ραφήνας –Πικερμίου με τη συγκέντρω ση τροφίμων μακράς διάρκειας με σκοπό τη διανομή τους σε οικογένει ες συμπολιτώ ν μας που δοκιμάζον ται.

Τρόφιμα θα συγκεντρω θούν στο Λαογραφικό Μουσείο Ραφήνας , Ελευθερίο υ Βενιζέλου 34 στη Ραφήνα, στις 15, 22 και 29 Δεκεμβρίο υ , ημέρα Πέμπτη και από ώρα 17:00 έως 19:00 .

Επίσης τρόφιμα θα συγκεντρω θούν στις 23 Δεκεμβρίο υ, ημέρα Παρασκευή, στην Κεντρική Πλατεία της Ραφήνας και από ώρα 18:30 έως 20:30 όπου θα προσφερθε ί κέρασμα από το Σύλλογο μας με παραδοσια κά γλυκά.

Σας καλούμε να συμμετάσχ ετε στην συλλογική αυτή προσπάθει α και να βοηθήσετε, στο μέτρο των δυνατοτήτ ων σας, ώστε εκατοντάδ ες συμπολίτε ς μας να περάσουν τις γιορτινές ημέρες όπως πρέπει και να μην αισθανθού ν ξεχασμένο ι από την κοινωνία μας. Στην περίοδο αυτή η κοινωνική αλληλεγγύ η είναι ένδειξη ανθρωπισμ ού, χριστιανι κού πνεύματος και αληθινού πολιτισμο ύ. Ας μοιρασθού με τα αγαθά μας. Η χαρά είναι βέβαιο πως θα είναι μεγαλύτερ η για εμάς.

Σας περιμένου με

Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγε ννα

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal