Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 31 Ιούλιος 2017, 05:16:29 μμ

Τίτλος: Εκδήλωση δήμου Ν. Προποντίδας στη μνήμη του προέδρου του Παρατήματος Νίκου Κράνη
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 31 Ιούλιος 2017, 05:16:29 μμ
Στις 28 Ιουλίου 2017, ο Δήμος Ν. Προποντίδ ας παρουσίασ ε, στη Νέα τρίγλια μία εντυπωσια κή εκδήλωση χορευτικώ ν συγκροτημ άτων από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο. Την εκδήλωση αυτή με τον τίτλο "Καλώς Ανταμωθήκ αμε¨την αφιέρωσε στη μνήμη του τελευταίο υ προέδρου του Παραρτήμα τος του Συλλόγου μας στη Νέα Τρίγλια, Νίκου Κράνη, τον οποίο τίμησε για την προσφορά του στην κοινωνία. Στη φωτογραφί α, ο δήμαρχος κ. Καρράς, με τη σύζυγο και τα τέκνα του εκλιπόντο ς, λίγο πριν την απονομή μιας αναμνηστι κής πλακέτας.

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-310717170514.jpeg&hash=42647580b9731ec6adac06858ff13a47d55e9e9a)(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-310717170726.jpeg&hash=a7dace039d918b9637f2001733d2e91163126a18)


SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal