Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ => Μήνυμα ξεκίνησε από: Στάθης Δημητρακός στις 29 Μάιος 2010, 12:37:06 μμ

Τίτλος: ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΟΓΙΑΤΡΟΙ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 29 Μάιος 2010, 12:37:06 μμ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΟΓΙΑ ΤΡΟΙ

Πρακτικοί Οδοντογια τροί

■Οι κουρείς προσέφερα ν ανέκαθεν υψίστη υπηρεσία στον τομέα της εξαγωγής δοντιών και δεν θα ήταν υπερβολικ ό να τους χαρακτηρί σουμε ως προδρόμου ς των σημερινών χειρούργω ν οδοντιάτρ ων. Υπήρξαν δεινοί εξαγωγείς δοντιών.

Ιστορία Εικονογρα φημένη, αρ. τεύχ. 58, Απρίλιος 1973, Αlfred Franklin «Οι Οδοντογια τροί άλλοτε».


■Εκείνη την εποχή, οι μπαρμπέρη δες (κουρείς) ήσαν και οδοντογια τροί. Ο Γιάννης Χατζουδιό ς, ο Αναστάσης Μπόλκας, ο Κουϊμτζής και πολλοί άλλοι μπαρμπέρη δες έβγαζαν και δόντια κυρίως όμως ο Αναστάσης Μπόλκας, ήτο από τους πιο επιτήδειο υς στην εξαγωγή δοντιών.

Οι μπαρμπέρη δες της παλιάς Τρίγλιας
Σταύρος Μαργαρίτη ς, Νέα Τρίγλια Χαλκιδική ς
«Τριγλιανά Νέα», 23 Μαΐου 1979, φύλλο 20.■Ο Τρύφων Ευαγγελίδ ης στο βιβλίο του «Βρύλλειον Τρίγλεια» (σελ. 111-112)  αναφέρετα ι με τίτλο «Οδοντόπονος» σε μια παράδοση να πετούν τα δόντια που «πέφτανε» στα κεραμίδια . Αναφέρει τα εξής: «Οσάκις ο πάσχων τον οδόντα εκβάλλει αυτόν, αφού παρατηρήσ η καλώς εάν ήτο υγιής ή εφθαρμένο ς, προβαίνει, κρατών  αυτόν μεταξύ των δακτύλων, εις τα εξής, αναφωνών:

Α, κουζούμ δόντι
δός μοι χρυσό δόντι
να τσακίζω κόκκαλα
να τρώγω παξιμάδια .

και είτα απορρίπτε ι τον οδόντα επί τινος στέγης, ίνα μη καταπατηθ ή υπό των πολιτών, διότι τότε θα είχε ως συνέπεια και άλλον μέλλοντα οδοντόπον ον! ενώ αν επλύνετο υπό της βροχής επί της στέγης οι οδόντες αυτού θα διετηρούν το καθαροί!».
 
Σχόλιο: O «Οδοντόπονος» όπως αναφέρει ως τίτλο ο συγγραφέα ς είναι προειδοπο ίηση του οργανισμο ύ ότι κάτι δεν πάει καλά με κάποιο δόντι. Στο χαλασμένο δόντι, ο  πόνος και αν προσωρινά σταματήσε ι πάντα θα επανέρχετ αι δυνατός έως ανυπόφορο ς. 
Τα πρώτα δόντια που βγάζει ο άνθρωπος λέγονται γαλαξίες ή νεογιλοί οδόντες.
Τα πρώτα μόνιμα δόντια εκφύονται γύρω στην ηλικία των 6 χρονών και μετά. Η απόπτωση κάποιου νεογιλού οδόντος δεν ακολουθεί κατά ανάγκη αντικατάσ τασή του με αντίστοιχ ο μόνιμο. Η έκφυση  μόνιμου θα γίνει κατά το χρόνο της φυσιολογι κής του εμφάνισης, συνεπώς το φατνίο παραμένει κενό με κίνδυνο ατροφίας και παραμόρφω σης. Τα πρώτα δόντια(γαλαξίες ή νεογιλοί) είναι πολύ ευαίσθητα και προσβάλλο νται από τερηδόνα.  Το τραγούδι προφανώς ήταν ευχή να αντικατασ ταθεί με καλό μόνιμο δόντι, το δόντι  που έπεφτε. 


  ■O Οδοντογια τρός

Καθόμαστε στο καφενείο του Γιάννη Κυπριώτη,  κάτω από το μεγάλο λιόδεντρο, με τον Λευτέρη Παπαδόπου λο και παίζαμε τάβλι, όταν είδαμε έναν άνθρωπο  να έρχεται και να μας πλησιάζει .
Μόλις ήρθε κοντά μας ρωτά:
 -Το σπίτι του Αναστάση του Μπόλκα ποιο είναι;
-Τι τον θες τον Αναστάση; τον ρωτάμε.       
- Θέλω να βγάλω το δόντι μου.
Το σπίτι του Μπόλκα ήταν απέναντι από το καφενείο. Εγώ που ήξερα από πόνο του δοντιού, σηκώθηκα από την καρέκλα και πήγα να φωνάξω τον Μπαρμπανα στάση που καθότανε εκείνη την ώρα στο χαγιάτι. Πάω και του λέω έτσι κι έτσι.
Μου λέει σιγά τότε αυτός: 
-Να μη μας πάρει χαμπάρι η κόρη μου η Μαρίκα.
Πηγαίνει από την πίσω πόρτα της κουζίνας και βγαίνει με το εργαλείο στο χέρι. Ήταν μια τανάλια κάπως γυριστή.
 -Που είναι το υποκείμεν ο; μου λέει
Ο άνθρωπος, που ήταν από τον Τσαλδαλοχ ώρι (Σωζόπολη), καθότανε στο καφενείο. Του κάνω νόημα και του λέω:
-Γκελ- μπουρντά.
Μόλις ήρθε κοντά του λέει ο Μπαρμπανα στάσης:
- Κάτσε κάτου!
Κάθησε εκεί στην εξώπορτα, πάνω στο θεμέλιο και ο Μπαρμπανα στάσης πήγε από το πίσω μέρος για να τον φέρει ρακάμι.
  -Άνοιξε ντο τσενιέ σου για να γιαδώ ποιο δόντι είναι που σε πονά.
Μόλις άνοιξε άνθρωπος το στόμα του, έχωσε το εργαλείο μέσα και με αστραπιαί α ταχύτητα πέταξε το δόντι έξω.
Και επιστήμον ες  ακόμα αδυνατούν να κάνουν μια τέτοια είδους εξαγωγή δοντιού.
Η συγχωρεμέ νη η κόρη του η Μαρίκα, μόλις άκουσε  το «ωχ!» που έκανε ο άνθρωπος, πετάχτηκε έξω και τάβαλε μαζί μου:
-Καλέ Σταύρο, ο πατέρας μου είναι γέρος άνθρωπος, αν κάνει κανένα σφάλμα και τον τραβούν στα δικαστήρι α και τον κλείσουν μέσα;
-Μη φοβάσαι, της είπα,  ο Μπαρμπανα στάσης μπορεί να είναι γέρος, αλλά βλέπει και σφάλματα δεν κάνει.
Ο άνθρωπος ανακουφισ μένος από τον πόνο τον ρωτάει:
-Μπάρμπα, πόσο είναι ο κόπος σου να στον πληρώσω;
-Εγώ παιδί μου, λεφτά δεν παίρνω, αλλά αφού λες ότι έχεις μποστάνι, φέρε μας κανένα καρπούζι να φάμε.
Ο άνθρωπος δεν ξέχασε το καλό που του έκανε ο Μπαρμπανα στάσης. Μια μέρα, πρωί- πρωί, τον βλέπουμε να καταφθάνε ι με μια σούστα καρπούζια .
-Τι ατακάνω τόσα καρπούζια εγώ βρε παιδί μου, κόψε κανένα να φάμε!
Και ο άνθρωπος του ξεφόρτωσε δέκα μεγάλα καρπούζια .                                       

«Τριγλιανά Νέα», 28/11/1983, αρ. φύλλου 44.
(ανυπόγραφ ο κείμενο).


Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς

Πηγές: 1. «Ιστορία Εικονογρα φημένη», Αρ. τεύχους 58, Απρίλιος 1973, Αlfred Franklin «Οι Οδοντογια τροί άλλοτε».
2.Σταύρος Μαργαρίτη ς, Νέα Τρίγλια Χαλκιδική ς
Οι μπαρμπέρη δες της παλιάς Τρίγλιας
 «Τριγλιανά Νέα», 23 Μαΐου 1979, φύλλο 20,
Τριγλιανά Λαογραφικ ά, Σύλλογος Απανταχού Τριγλιανώ ν, Θεσσαλονί κη 2002.
3. «Βρύλλειον Τρίγλεια», Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδ ου, Αθήνα 1934
4. « Ο  Οδοντογια τρός»,«Τριγλιανά Νέα», 28/11/1983, αρ. φύλλου   44.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal