Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Χώρος Δοκιμών => ΧΡΗΣΙΜΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ => Μήνυμα ξεκίνησε από: triglianos - admin foroum στις 21 Φεβρουάριος 2013, 07:44:07 μμ

Τίτλος: Πως γράφω νέο θέμα ή απαντάω σε υπάρχον;
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 21 Φεβρουάριος 2013, 07:44:07 μμ
Το να γράψετε νέο θέμα ή να απαντήσετ ε σε κάποιο, είναι αρκετά απλό.

Στο πάνω σημείο κάθε ενότητας, υπάρχουν  οι ένδειξεις   " Νέο θέμα" " Ειδοποίησ η" "Σήμανση ως αναγνωσμέ νο" , πατάτε νέο θέμα και γράφετε αρχικά τον τίτλο και κατόπιν στον κυρίως χώρο το κείμενο σας.
Καλό θα ήταν αν είναιμεγά λο να το γράψετε σε ένα έγγραφο word καιμε αποκοπή επικόληση να το μεταφέρετ αι στον κυρίως χώρο κειμένου.
Κατόπιν στο κάτω σημείο αναφέρει "Αποστολή" "Προεπισκό πηση", καλό θα ήταν να πατήσετε αρχικά προεπισκό πηση,να δείτε πως εμφανίζετ ε το κειμενο σας και αν υπάρχει λάθος να το διορθώσετ ε ή να πατήσετε αποστολή και να εμφανιστε ί.
Αν και πάλι δείτε κάποιιο λάθος, παρότι έχει εμφανιστε ί, έχετε 10 λεπτά προθεσμία να πατήσετε "Τροποποίη ση", που εμφανίζετ ε στον κυρίως χώρομηνύμ ατος στο επάνω δεξια σημείο και να κάνετε τις απαραίτητ ες διορθώσει ς.

Για να απαντήσετ ε, στο κάτω σημείο κάθε θέματος αναφέρει,  " Απάντηση" " Ειδοποίησ η" "Σήμανση ως αναγνωσμέ νο" "Αποστολή θέματος" " Εκτύπωση" ,
Πατάτε απάντηση και ακολουθεί τε τα πάρα πάνω βήματα, όπως και για το νέο θέμα.
Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσ εις αν υπάρχει απάντηση στο σχετικόθέ μα,πατάτε την ένδειξη " Ειδοποίησ η".
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal