Αποστολέας Θέμα: Δωρεάν Ασύρματη πρόσβαση στον Δήμο Τρίγλιας (Inernet)  (Αναγνώστηκε 1859 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

alekostriglia

  • Επισκέπτης
279 νέα σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης       
Written by Administr ator     
Friday, 13 March 2009 07:18 
Η Ειδική Γραμματεί α Ψηφιακού Σχεδιασμο ύ του Υπουργείο υ Οικονομία ς και Οικονομικ ών, χρηματοδο τεί τη δημιουργί α 279 νέων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης (WiFi hotspots) σε Δήμους, Νομαρχίες, Περιφέρει ες, ΤΕΔΚ και άλλους φορείς από ολόκληρη τη χώρα.

 

Τα πρώτα τέσσερα σημεία που λειτουργο ύν σε κεντρικά σημεία της Αθήνας (Σύνταγμα από 1η Ιουνίου 2006, Θησείο και Πλατεία Κοτζιά από 1η Σεπτεμβρί ου 2007) έχουν προσελκύσ ει μέχρι σήμερα περισσότε ρους από 40.000 χρήστες, οι οποίοι πραγματοπ οίησαν συνολικά 167.630 συνδέσεις στο γρήγορο Internet. Μέσω της ανάπτυξης των νέων σημείων WiFi, η Ειδική Γραμματεί α Ψηφιακού Σχεδιασμο ύ προωθεί περαιτέρω το Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικ ότητας που προβλέπει την κάλυψη ανοικτών δημόσιων κεντρικών σημείων σε δήμους όλης της χώρας, με ασύρματα δίκτυα δωρεάν ευρυζωνικ ής πρόσβασης .

 

Η χρηματοδό τηση των ασύρματων δικτύων γίνεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικ ής, μέσω του Προγράμμα τος «Κοινωνία της Πληροφορί ας» αξιοποιών τας εθνικούς πόρους και πόρους του Ευρωπαϊκο ύ Ταμείου Περιφερει ακής Ανάπτυξης . Η σχετική ευκολία υλοποίηση ς των παραπάνω έργων επιτρέπει την έγκαιρη ολοκλήρωσ ή τους εντός του 2009. Η υλοποίηση των ασύρματων δικτύων πραγματοπ οιείται από τους κατά τόπους φορείς, κατόπιν προτάσεων που υπέβαλλαν . Οι ΟΤΑ, ΤΕΔΚ κλπ. έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσ ης των WiFi hotspots έως το Φθινόπωρο του 2009, και κατόπιν αναλαμβάν ουν τη συντήρησή τους.

 

Επιπρόσθε τα, χρηματοδο τούνται στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλ ίας:

-          η υλοποίηση έργων επίδειξης των δικτύων και εφαρμογών

-          η ανάπτυξη καινοτόμω ν υπηρεσιών προώθησης της ευρυζωνικ ότητας με παροχή ηλεκτρονι κών εφαρμογών για φορητές συσκευές.

 

Επισυνάπτ εται κατάλογος με τους ΟΤΑ και τους φορείς της χώρας που συμμετέχο υν στο συγκεκριμ ένο έργο.

Περισσότε ρες πληροφορί ες: Γιάννης Λάριος, Ειδική Γραμματεί α Ψηφιακού Σχεδιασμο ύ, Υπουργείο Οικονομία ς και Οικονομικ ών, e-mail: ylarios@infosoc.gr This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScrip t enabled to view it , τηλ: 213150050 0

ΟΤΑ και φορείς που συμμετέχο υν στην ανάπτυξη σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης

 

 


 

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal