Αποστολέας Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ κ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ Ν ΤΡΙΓΛΙΑ (10/2016)  (Αναγνώστηκε 1476 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 73
  • -Λαμβάνω: 109
  • Μηνύματα: 359
  • Τόπος: Θεσσαλονίκη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
  • Φύλο: Άντρας
Το επικείμεν ο ταξίδι του Συλλόγου Τριγλιανώ ν Ραφήνας στη Νέα Τρίγλια ήταν αφορμή προς κινητοποί ηση για τα συμβούλια του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν και του Παραρτήμα τος Νέας Τρίγλιας προκειμέν ου να οργανωθεί το πρόγραμμα παραμονής των Τριγλιανώ ν της Ραφήνας με τον καλύτερο τρόπο. Στο κάλεσμα αυτό όλοι ανταποκρί θηκαν με χαρά συμβάλλον τας ο καθένας με τον τρόπο του. Οι επαφές με τους αδελφούς Τριγλιανο ύς αλλά και τους φίλους του Συλλόγου από την στιγμή της άφιξης μέχρι τη στιγμή της αποχώρηση ς ήταν συγκινητι κές.  Τις τρεις ημέρες του ταξιδιού όλοι ήμασταν σε μια «ευχάριστη» ένταση. Από τις μαρτυρίες και τις συζητήσει ς, είναι φανερό ότι οι φιλοξενού μενοι απόλαυσαν κάθε πτυχή του ταξιδιού τους και δείξανε με διάφορους τρόπους την μεγάλη τους ικανοποίη ση για τη φιλοξενία . Οι οικοδεσπό τες γίνανε αποδέκτες των αδελφικών αισθημάτω ν των Τριγλιανώ ν της Ραφήνας προς αυτούς και προσπάθησ αν όσο μπορούσαν να ανταποκρι θούν. Όλοι αντιληφθή καμε ότι πρέπει να ενισχύσου με τους δεσμούς μας με εκατέρωθε ν επισκέψει ς αλλά και κοινές ενέργειες . Το οφείλουμε στους κοινούς προγόνους μας !

(Οι φωτογραφί ες που ακολουθού ν είναι του Συλλόγου Τριγλιανώ ν Ραφήνας, του κ. Κοκκαλά, του κ. Σακελλαρί δη και άλλων Τριγλιανώ ν)Οι Τριγλιανο ί της Ραφήνας κατά την είσοδό τους στο Πολιτιστι κό Κέντρο του Παραρτήμα τος, στη Νέα Τρίγλια
και ο χαιρετισμ ός από τον πρόεδρο του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν


                       
Ο χαιρετισμ ός από το Δήμαρχο Ραφήνας Πικερμίου
και ο πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν προσφέρει αναμνηστι κή πλακέτα στον Δήμαρχο Ραφήνας Πικερμίου

       
Η γραμματέα ς (εκτελούσα χρέη προέδρου του Παραρτήμα τος) προσφέρει αναμνηστι κή πλακέτα στον Δήμαρχο Ραφήνας Πικερμίου
και ο γεν. γραμματέα ς του Συλλόγου προσφέρει αναμνηστι κή πλακέτα στον πρόεδρο του Συλλόγου Τριγλιανώ ν Ραφήνας

       
Η ταμίας του Παραρτήμα τος προσφέρει αναμνηστι κή πλακέτα στον πρόεδρο του Συλλόγου Τριγλιανώ ν Ραφήνας
και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Παραρτήμα τος προσφέρει αναμνηστι κή πλακέτα στον πρόεδρο του Συλλόγου Τριγλιανώ ν Ραφήνας

       
Παλαιά και τωρινά μέλη των Συμβουλίω ν

       
Τριγλιανο ί τραγουδού ν τραγούδι της πατρίδας για το καλωσόρισ μα
και ξενάγηση στο μουσείο στο Παράρτημα της Νέας Τρίγλιας

       
Εδέσματα - ετοιμασίε ς από Τριγλιανέ ς κυρίες, προσφορά στους επισκέπτε ς και άλλους Τριγλιανο ύς

     
Οι εκδρομείς στο Προσφυγικ ό Σπίτι στα Νέα Μουδανιά
και στην είσοδο του Λαογραφικ ού Μουσείου στον Πολύγυρο
   
Μεσημεριανό γλέντι στο κέντρο Σαλλιάρης
και άποψη του κέντρου Ναυτίλος (βραδινό γλέντι)

     
Ο δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου προσφέρει αναμνηστι κή πλακέτα στον Πρόεδρο των Απανταχού Τριγλιανώ ν
και στην εκτελούσα χρέη προέδρου (πρώην πρόεδρο) του Παραρτήμα τος

Ο δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου προσφέρει αναμνηστι κή πλακέτα στον Πρόεδρο του Συλλόγου Τριγλιανώ ν Ραφήνας
και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τριγλιανώ ν Ραφήνας προσφέρει αναμνηστι κό στον Πρόεδρο των Απανταχού Τριγλιανώ ν


Αριστερά οι δήμαρχοι Νέας Προποντίδ ας και Ραφήνας Πικερμίου και δεξιά ο αντιπρόεδ ρος του Δημοτικού Συμβουλίο υ
Ραφήνας Πικερμίου και ο τέως Δήμαρχος Τριγλίας μετά συζύγων. Το γλέντι και οι χοροί ξεκίνησαν

Η αίθουσα του Πνευματικ ού κέντρου της Παντοβασί λισσας με τον πατέρα Χρυσόστομ ο να παραθέτει τράπεζα στους Τριγλιανο ύς της Ραφήνας

Ανταλλαγή αναμνηστι κών μεταξύ του πατρός Χρυσοστόμ ου και του δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου

Ένα βαζάκι με ελιές Νέας Τρίγλιας για κάθε Τριγλιανό Ραφήνας ως αποχαιρετ ιστήριο αναμνηστι κό από το Σύλλογο και το Παράρτημα

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal