Αποστολέας Θέμα: Ξεσηκωμός στην Τρίγλια για τον πετρελαιαγωγό!  (Αναγνώστηκε 1726 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

alekostriglia

  • Επισκέπτης
Ξεσηκωμός στην Τρίγλια για τον πετρελαιαγωγό!
« στις: 18 Αύγουστος 2009, 10:17:25 πμ »
16 Αυγ 2009
Ξεσηκωμός στην Τρίγλια για τον πετρελαια γωγό!
Με δυναμικές κινητοποι ήσεις ετοιμάζον ται να απαντήσου ν οι κάτοικοι και η δημοτική αρχή της Τρίγλιας Χαλκιδική ς στην πρόθεση επιχείρησ ης πετρελαιο ειδών να τοποθετήσ ει υποθαλάσσ ιο πετρελαια γωγό στην περιοχή τους.
Όπως καταγγέλλ ουν κάτοικοι και επαγγελμα τίες, αυτή η κίνηση θα οδηγήσει στην πλήρη υποβάθμισ η της περιοχής, η οποία κάθε καλοκαίρι πλημμυρίζ ει από τουρίστες που διατηρούν εξοχικές κατοικίες . Οι ίδιοι, μάλιστα, κρούουν τον κώδωνα...

...και για τη δημόσια υγεία, αφού, όπως επισημαίν ουν, μία διαρροή πετρελαίο υ από τον αγωγό, τμήμα του οποίου θα εγκαταστα θεί στο βυθό της θάλασσας, θα σημάνει την αυτόματη μόλυνση του περιβάλλο ντος. Σύμφωνα με πληροφορί ες, στη δικαιοδοσ ία της συγκεκριμ ένης επιχείρησ ης έχουν περιέλθει εγκαταστά σεις που βρίσκοντα ι στη Νέα Τρίγλια και περιλαμβά νουν κτίσματα και δεξαμενές αποθήκευσ ης καυσίμων.

2.000 «όχι»

«Αυτή η εξέλιξη μας έχει αναστατώσ ει όλους και είμαστε αποφασισμ ένοι να μην επιτρέψου με τη λειτουργί α μίας τέτοιας επιχείρησ ης στην περιοχή μας», δήλωσε στον «Α» η εκπρόσωπο ς τοπικού συλλόγου, Λίλυ Γεωργιάδη . Μάλιστα, διάφοροι σύλλογοι έχουν ξεκινήσει ήδη τη συγκέντρω ση υπογραφών και σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι στιγμής περίπου 2.000 κάτοικοι και παραθερισ τές έχουν εκφράσει τη διαμαρτυρ ία και την αντίθεσή τους στην επικείμεν η επένδυση, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύνδεση του αγωγού μέσω κεντρικού ρέματος με τις εγκαταστά σεις που βρίσκοντα ι στη Ν.Τρίγλια, προκειμέν ου να μεταφέρον ται τα εμπορεύμα τα από τα δεξαμενόπ λοια που θα έρχονται στην περιοχή.

«Ανησυχούμε»

«Ολοι ανησυχούμ ε και φοβόμαστε για το χειρότερο», επισήμανε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελμα τιών Τρίγλιας, Απόστολος Νυστάζος, συμπληρών οντας πως η τοπική κοινωνία δεν έχει καμία ενημέρωση σχετικά με τα σχέδια της επιχείρησ ης και τους ενδεχόμεν ους κινδύνους . «Ποιος μπορεί να μας διασφαλίσ ει ότι δε θα έχουμε διαρροές στη θάλασσα, με ό,τι μπορεί να συνεπάγετ αι αυτό για το περιβάλλο ν και τους κατοίκους;», αναρωτιέτ αι ο ίδιος υπογραμμί ζοντας πως η περιοχή στην οποία σχεδιάζετ αι η επένδυση βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από τις κατοικίες των δημοτών και των παραθερισ τών.

Αρνηση και από το δημοτικό συμβούλιο

Στο πλευρό των κατοίκων βρίσκεται και η δημοτική αρχή Τρίγλιας. Πριν από λίγο καιρό, μάλιστα, το δημοτικό συμβούλιο αρνήθηκε να εγκρίνει το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η εταιρία για την αξιοποίησ η εγκαταστά σεων και την κατασκευή πετρελαια γωγού. «Ηδη έχουμε ξεκινήσει σειρά επαφών και με διάφορους αρμόδιους φορείς, προκειμέν ου να τους ενημερώσο υμε για το ζήτημα και να ζητήσουμε τη συμπαράστ ασή τους», δήλωσε στον «Α» ο δήμαρχος Τρίγλιας, Κώστας Σγουρής. «Ολόκληρος ο δήμος είναι κατηγορημ ατικά αντίθετος σε μία τέτοια εξέλιξη και είμαστε αποφασισμ ένοι να προχωρήσο υμε σε δυναμικές κινητοποι ήσεις, προκειμέν ου να αποτρέψου με το ενδεχόμεν ο της καταστροφ ής της περιοχής μας», κατέληξε ο ίδιος.

Πηγή
http://respentza.blogspot.com/2009/08/blog-post_1651.html
 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal