Αποστολέας Θέμα: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018  (Αναγνώστηκε 1185 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 73
  • -Λαμβάνω: 109
  • Μηνύματα: 359
  • Τόπος: Θεσσαλονίκη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
  • Φύλο: Άντρας
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
« στις: 09 Οκτώβριος 2018, 08:40:22 μμ »
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ ΟΣ 2018

Ένα ταξίδι στη πατρίδα μου την Τρίγλια είναι πάντα μια ευχάριστη και συγκινητι κή διαδρομή. Όσες φορές κι αν έχω επισκεφθε ί τον ευλογημέν ο αυτό τόπο, άλλες τόσες με θέλγει και μου ζητάει να ξαναπάω.

Αυτή τη φορά το ταξίδι ήταν διαφορετι κό. Δεν έμοιαζε με τις σύντομες επισκέψει ς της μιας μέρας – των ολίγων ωρών για να είμαι πιο ακριβής-  όπου δεν προλαβαίν εις να δεις να αφομοιώσε ις, να σκεφθείς, να περιπλανη θείς, να συγκινηθε ίς.  Ήταν ένα ταξίδι με τέσσερεις διανυκτερ εύσεις στην Τρίγλια!

Η άλλη διαφορά ήταν πως αυτό ήταν ένα ταξίδι με στόχους. Η ολιγομελή ς ομάδα απογόνων Τριγλιανώ ν, έπρεπε να δει, να ερευνήσει, να καταγράψε ι, να αποτυπώσε ι, να επαληθεύσ ει αυτά που είχε ήδη μελετήσει . Το αντικείμε νο της μελέτης ήταν τριπλό. Ποιες ήταν οι εκκλησίες και τα μοναστήρι α –ακόμα κι αυτά που δεν υπάρχουν πια. Σε ποιες θέσεις βρισκόταν . Ποια χαρακτηρι στικά είχαν; Που βρισκόταν τα τοπωνύμια –που είχαν ήδη εντοπισθε ί από περιγραφέ ς και αφηγήσεις, τόσο στη πόλη όσο και στη γύρω περιοχή. Τέλος, τα σπίτια, τα δημόσια κτήρια, τα καφενεία, οι βρύσες κλπ έπρεπε να εντοπισθο ύν και να αποτυπωθο ύν.

Η προετοιμα σία της ομάδος ήταν επαρκής. Γνωριστήκ αμε όλοι μας για πρώτη φορά σε μια ημερήσια συνάντηση στη Νέα Τρίγλια, στον Παράρτημα του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν,  στην αρχή του καλοκαιρι ού όπου αναπτύξαμ ε και τα θέματα των ενδιαφερό ντων του καθενός για την Τρίγλια.  Ακολούθησ αν έντονες συνεργασί ες και επικοινων ίες μέσω διαδικτύο υ και κατέληξαν στην επιτόπια έρευνα και επαλήθευσ η των όσων επιχειρού σε να προσεγγίσ ει η ομάδα.

Οι Τριγλιανο ί από την Αθήνα έφθασαν αεροπορικ ώς στην Κωνσταντι νούπολη, το πρωί της Δευτέρας, 17 Σεπτεμβρί ου, 2018. Εμείς από τη Θεσσαλονί κη ταξιδέψαμ ε νύκτα με το λεωφορείο της γραμμής και ήμασταν την επομένη το πρωί στην ηλιόλουστ η και πολύβουη Κωνσταντι νούπολη. Το ραντεβού μας ήταν στην αποβάθρα Εμίνονου. Χαρήκαμε όταν οι δύο ομάδες συναντηθή καμε. Βγήκαμε και μια αναμνηστι κή φωτογραφί α με φόντο το πύργο του Γαλατά. Στην ομάδα προστέθηκ ε ο πολύ καλός και γνωστός από άλλες επισκέψει ς Εκρέμ, που μας βοήθησε στη μετάφραση, τις επικοινων ίες και έκανε την παραμονή μας πιο εύκολη και πιο ευχάριστη . Το καταμαράν από την Κωνσταντι νούπολη έκαμε λιγότερο από δύο ώρες μέχρι τα Μουδανιά.Λίγα λεπτά μετά τη συνάντησή μας, φωτογραφη θήκαμε με φόντο τον πύργο του Γαλατά

Ένα σύντομο γεύμα στα Μουδανιά πριν την προγραμμα τισμένη επίσκεψη στον Δήμαρχο των Μουδανιών . Ευγενικός και με χαμόγελο μας δέχθηκε στη μεγάλη βεράντα του Δημαρχείο υ. Συστηθήκα με, ανταλλάξα με αναμνηστι κά δώρα και περιγράψα με τι θέλουμε να δούμε στην Τρίγλια. Ο Δήμαρχος ανταποκρί θηκε και είπε πως θα μας βοηθήσει όσο μπορεί. Η συνάντηση κράτησε σχεδόν μία ώρα και ήταν σε ευχάριστο και φιλικό κλίμα. Φωτογραφη θήκαμε με τον Δήμαρχο, τον ευχαριστή σαμε και επιβιβασθ ήκαμε στο δωδεκαθέσ ιο ντολμούζ για την Τρίγλια.
Το ξενοδοχεί ο μας ήταν στο παραλιακό μέτωπο. Ίσως το πιο καλό ξενοδοχεί ο. Άλλοι ξεκουραστ ήκαμε και άλλοι που δεν κρατηθήκα με, ξεχυθήκαμ ε στους δρόμους και τις ανηφοριές για να αισθανθού με την Τρίγλια!

Με τον Δήμαρχο, στη βεράντα του Δημαρχείο υ     Αναμνηστι κή φωτογραφί α στο γραφείο

Την άλλη μέρα, μετά το πρωινό συγκεντρω θήκαμε στη σάλα του ξενοδοχεί ου και προγραμμα τίσαμε τις εργασίες της ημέρας και των επομένων ημερών. Μετά από δύο ώρες, ήμασταν ήδη στα σοκάκια της Τρίγλιας. Ξεκινήσαμ ε με προσκύνημ α στην Παντοβασί λισσα και μετά ακολουθήσ αμε το πρόγραμμά μας. Βλέπαμε, σημειώναμ ε, φωτογραφί ζαμε, ανταλλάσα με τις σκέψεις μας.
Το μεσημέρι φάγαμε στη ταβέρνα του παλιού δημάρχου Χουσεϊν που ήρθε κοντά μας από την πρώτη στιγμή και μας συντρόφευ ε καθημεριν ά στο ξενοδοχεί ο.

Στο ξενοδοχεί ο, δεύτερος από δεξιά ο παλιός δήμαρχος, Χουσεϊν            Το παραλιακό μέτωπο της Τρίγλιας

Έξω από τη μονή Χηνολάκκο υ             Ο Στάθης μόλις ανακάλυψε το σπίτι του παππού του

Οι μορφές των αγίων περιμένου ν πίσω από σοβάδες (Παντοβασί λισσα)     Το παλιό σχολείο της Τρίγλιας

Η ομάδα επισκέφθη κε στο ξεκίνημα τον μουχτάρη της Τρίγλιας, Σουλειμάν . Ακούραστο ς, ευγενικός και πάντα πρόθυμος. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο ταξίδι μας. Μας οδήγησε στη μονή Πελεκητής, παρακάπτο ντας τις απαγορευτ ικές μπάρες του ιδιοκτήτη της μεγάλης έκτασης όπου βρίσκεται η μονή. Μας οδήγησε στη θέση της μονής Βαθέως Ρύακος.  Μας εξηγούσε μέσω του Εκρέμ κάθε τι που ρωτούσαμε . Τέλος μας άφησε και φωτογραφί σαμε ένα πιο σύγχρονο τοπογραφι κό της Τρίγλιας από αυτό που διαθέταμε .
Φροντίδα και για τα αρχαία        Αριστερά ο Εκρέμ, στη μέση ο Χουσεϊν, ο Αλή και η Σεμιχά, και προτελευτ αίος ο Σουλεϊμαν

Η ομάδα έκανε την προγραμμα τισμένη επαφή και με την πολύ φιλοξενη πρόεδρο του τοπικού πολιτιστι κού Συλλόγου, την κα Σεμιχά. Υπήρχε προηγούμε νη γνωριμία με τον γράφοντα, τον Φεβρουάρι ο στην Τρίγλια. Ο νεοσύστατ ος τοπικός πολιτιστι κός Σύλλογος οργανώνει δραστηριό τητες που προσελκύο υν επισκέπτε ς στην Τρίγλια και ενδιαφέρε ται για την τοπική ανάπτυξη και την ιστορία.

Εντυπωσια κή ήταν η βόλτα με το ναυλωμένο καραβάκι από την Τρίγλια μέχρι τη κοντινή Συγή. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα παράλια, να υποψιασθο ύμε για θέσεις μοναστηρι ών και παρεκκλησ ιών και να επιβεβαιώ σουμε τις περιγραφέ ς που υπάρχουν στα βιβλία. 

 
Πανοραμική της Συγής                                                              Ο πατήρ Θεοδόσιος αναφέρετα ι στην μονή Πελεκητής

Στη μονή Πελεκητής                                              Αντιμετωπ ίζοντας απρόοπτες δυσκολίες στις μετακινήσ εις

Επιμέρους αναζητήσε ις, φέρανε αποτελέσμ ατα. Με τη βοήθεια του αγαπητού μας από άλλα ταξίδια, Τουρκοκρη τικού, Αλή Πέκμαν, ρωτήσαμε παλιούς κατοίκους της Συγής και εντοπίσαμ ε τη θέση του παρεκκλησ ίου του Αγίου Γεωργίου του Κυπαρισιώ τη.  Όμοίως εντοπίσαμ ε, το Σαϊρ αγίασμα σε κοιλάδα κοντά στη μονή Βαθέως Ρύακος. Περάσαμε από όλα τα σημεία που έπρεπε. Το σχολείο, την Μητρόπολη, τον Αη Γιώργη τον Άνω, το παλιό σχολείο, το Μειντάνι, τη μονή Χηνολάκκο υ, ανακαλύψα με το ιστορικό καφενείο «Η Κυψέλη», κάναμε κι ένα τρισάγιο στα κοιμητήρι α. Κάναμε όλα όσα επιθυμούσ αμε, ενθουσιασ τήκαμε από τις «ανακαλύψεις» μας ή την επιβεβαίω ση των όσων γνωρίζαμε . Εν κατακλείδ ι , το ταξίδι μας πήγε πιο καλά από όσο αναμέναμε . Σύμμαχοι στην προσπάθει α αυτή και οι κάτοικοι της Τρίγλιας, στα καφενεία και τους δρόμους που μας χαιρετούσ αν καταλαβαί νοντας την προσπάθει ά μας να δούμε και να γνωρίσουμ ε. Σύμμαχος κι ο καιρός, με τον ήλιο να στέκεται πάνω από την Τρίγλια όσες μέρες ήμασταν εκεί.
Εκεί όπου βρισκόταν η μονή Βαθέως Ρύακος        Εκεί όπου βρισκόταν ο Αη Γιώργης ο Κυπαρισσι ώτης

Πανοραμική Τρίγλιας                                                                         Ο κεντρικός δρόμος (ντερές)

Το γλυκό μετά από παλαμίδα ψητή   Στα κοιμητήρι α, στη μνήμη όλων των Τριγλιανώ ν!

Συνάντηση με τον τοπικό Σύλλογο και τον μουχτάρη             Λίγο πριν την αναχώρηση

Εγκαταλείψαμε την Τρίγλια γεμάτοι! Ευχαριστή σαμε όλους που ήταν δίπλα μας και κυρίως το Δήμαρχο. Ακολουθήσ αμε την αντίστροφ η διαδρομή. Καταμαράν μέχρι την Κωνσταντι νούπολη και ταξίδι με αεροπλάνο για τους εξ Αθηνών Τριγλιανο ύς ενώ εμείς από τη Βόρεια Ελλάδα είχαμε λίγο χρόνο για περιήγηση στη φιλόξενη Κωνσταντι νούπολη.

Το ταξίδι μας δεν σταματά εδώ. Όλα όσα εντοπίσαμ ε, επιβεβαιώ σαμε, θα αποτυπωθο ύν ώστε να αποτελέσο υν μια βάση γνώσης για μελλοντικ ούς επισκέπτε ς  που θα ξεκινήσου ν να ανακαλύψο υν κάτι περισσότε ρο. Γιατί η πατρίδα μας Τρίγλια κρύβει ακόμη πολλά μυστικά που μας καλεί να τα ανακαλύψο υμε και να τα φανερώσου με!


Βασίλης Σακελλαρί δης


 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal