Αποστολέας Θέμα: Κτηματολόγιο της Ιεράς Σχολής Τριγλίας (1871)  (Αναγνώστηκε 542 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Moderator
  • ***
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 12
  • -Λαμβάνω: 64
  • Μηνύματα: 180
  • Τόπος: Φιλοθέη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
Κτηματολόγιο της Ιεράς Σχολής Τριγλίας (1871)
« στις: 01 Ιούλιος 2020, 10:48:04 πμ »
Όπως είναι γνωστό, στα Γενικά Αρχεία του κράτους φυλάσσοντ αι οι τέσσερις Κώδικες της Τρίγλιας που διασώθηκα ν κατά το Μεγάλο διωγμό και συγκεκριμ ένα οι Κώδικες των Προικοσυμ φώνων των περιόδων 1877-1898 (424) και 1903-1922 (425), ο Κώδικας Διαθηκών της περιόδου 1903-1922 (426) και ο Κώδικας πρακτικών (427).

Στη σελ. 355 του Κώδικα Προικοσυμ φώνων 424, της περιόδου 1877-1898, έχει μεταφερθε ί, από τον παλιό Κώδικα, ο κατάλογος των ακινήτων (Κτηματολό γιο) της Ιεράς Σχολής και ο τρόπος απόκτησής τους από την Κοινότητα:

1.   Ελαιοτόπι ον εις «Χωνεμένον» προερχόμε νον εκ συνεισφορ άς Κωνσταντί νου Αρχιερέως

2.   Όμοιον κτήματα του Χριστού Σωτήρος

3.   Όμοιον κτήμα του Μακαρίτου Θεολόγου Σπανού εις «Χωνεμένα» δια διαθήκης του

4.   Εις «Στέρνα» Μπαξές του ιδίου ομοίως δια διαθήκης του

5.   Εις «Πλατανιάν»          »      »             »                 »              »

6.   Εις «Μαργιές»             »      »             »                 »              »

7.   Εις «Μόνικον»             εκ δένδρων 7 του ιδίου        »              »

8.   Εις «Μαλαφρά» προερχόμε νον εκ συνεισφορ άς

9.   Εις Νεκροταφε ίον (Μεζαρλίκ) ιδιοκτησί α της Σχολής (σ.σ. εννοεί το παλιό νεκροταφε ίο αφού το νέο δημιουργή θηκε το 1908)
 
10.   Εις Νεκροταφε ίον κείμενον εις Πληθοκόπι α ιδιοκτ. Σχολής

11.   Χωράφιον του Θεολόγου Σπανού εις Άγιον Βασίλειον ομοίως δια διαθήκης του

12.   Εις «Μόνικον» εκ δένδρων 4 του Παντού Φωτάκογλο υ δια διαθήκης του

13.   Φούρνος άνωθεν με οικίαν εις συνοικίαν Αγ. Ιωάννου αφιερωθέν παρά του μακαρίτου Χατζαφέντ η Ηγουμένου της μονής των Πατέρων δια διαθήκης του

14.   Οικία του Μακαρίτου Αθανασίου Ιερομονάχ ου εν τη συνοικία Αγ. Ιωάννου αφιερωθέν δια διαθήκης του

15.   «Κυψέλη» άλλοτε κτήμα αδελφότητ ος διαλυθείσ α η αδελφότης την εδώρησεν εις την Σχολήν

16.   Θεοκτίστο υ Δωρεάν κτήμα κείμενον «Άγιον Σπυρίδωνα» δένδρα 17 δια διαθήκης του

17.   Δωρεάν Χήρας Σμαράγδως Οικονόμου εις Φασμόδιον εκ δένδρων  ….  δια διαθήκης της


Σχόλια:
1. Από τη αναγραφή της φράσης "Μεταφορά εκ του παλαιού Κώδικος από του έτους 1874", επιβεβαιώ νεται ότι, η Εφοροδημο γεροντία και ο τρόπος οργάνωσης της Διοίκησης της Τρίγλιας εφαρμοζότ αν τουλάχιστ ον από το 1871 και υπήρχαν παλαιότερ οι Κώδικες που δεν διασώθηκα ν κατά το Μεγάλο διωγμό.

2. Με δεδομένο ότι η διαθήκη του ιερομονάχ ου Αθανασίου συντάχθηκ ε την 28.7.1884 και αναγνώσθη κε την 8.1.1885 από την Εφοροδημο γεροντία, προκύπτει ότι το Κτηματολό γιο επικαιροπ οιήθηκε, τουλάχιστ ον, με αυτή τη διαθήκη (στοιχείο 14).

3. Διευκρινί ζεται ότι, α) στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχε στην Τρίγλια το Αρρεναγωγ είο και δίπλα το Παρθεναγω γείο, που ήταν δωρεά του Γεωργίου Ζαρίφη (βλέπε ιστορία για τα "Παλιά Σχολεία της Τρίγλιας"), β) από τον Κώδικα Προικοσυμ φώνων της περιόδου 1877-1898 (424) προκύπτει ότι, κατά τη σύνταξη προικοσυμ φώνου έπρεπε να καταβληθε ί τέλος υπέρ της "Σχολής" και γ) από τον Κώδικα Διαθηκών της περιόδου 1903-1922 (426) ότι, ο Γραμματέα ς της Εφοροδημο γεροντίας ρωτούσε τον διαθέτη εάν θέλει να περιλάβει στους κληρονόμο υς του και τη Σχολή ή την Κοινότητα . Από τα στοιχεία αυτά συμπεραίν εται ότι, οι έννοιες της Σχολής και της Κοινότητα ς ταυτιζόντ ουσαν την περίοδο εκείνη ως βασικοί και κυρίαρχοι θεσμοί στη Διοίκηση της Χριστιανι κής κοινότητα ς της Τρίγλιας.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal