Αποστολέας Θέμα: Η ΤΡΙΓΛΙΑ  (Αναγνώστηκε 2333 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 106
  • -Λαμβάνω: 53
  • Μηνύματα: 784
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
Η ΤΡΙΓΛΙΑ
« στις: 02 Ιούλιος 2009, 01:39:11 μμ »
Η TΡΙΓΛΙΑ*

*Eπιλεγμένα αποσπάσμα τα από το βιβλίο «Αντίλαλοι από τα Μουδανιά και τα γύρω», έκδοση του Συνδέσμου Προσφύγων Μουδανίων, Θεσσαλονί κη 1931,Κεφάλαιο Β, Ιστορικόν Σημείωμα, «Τρίγλεια» του Τρ. Ευαγγελίδ oυ και μερικαί σημειώσει ς  Κ.Ε.Κωνστ αντινίδης .           
               

Δεξιά τω εισπλέοντ ι τον Κιανόν κόλπον  κείται εξαίρετον πολισμάτι ον εκατέρωθε ν στενής κοιλάδος εκτεινόμε νον και υπό ρύακος κεκαλυμμέ νου διαρρεόμε νον.
Τούτο αντικατέσ τησε το αρχαίον Βρύλλειον και φαίνεται ότι ιδρύθη κατά τον Θ’ αιώνα μ.Χ. πέριξ των τότε ιδρυθεισώ ν Μονών της Παντοβασι λίσσης εν την άνω Δ. συνοικία και εν τη κάτω του Αγίου Στεφάνου….Αμφότεραι αι μοναί είναι Βυζαντινή ς αρίστης αρχιτεκτο νικής.
Κατά τον 8ο αιώνα ήρξατο η ίδρυσις αυτόθι πολλών Μοναστηρί ων, άτινα εχρησίμευ σαν ως πυρήν ιδρύσεως κώμης, προαχθείσ ης προϊόντος του χρόνου εις πόλιν.
Η ονομασία της πόλεως παρήχθη φαίνεται εκ της Τρίγλης (μπαρμπουν ιού)εν αφθονία αλιευομέν ης.
To κλίμα της Τριγλείας, κτισμένης εντός  κοιλάδος επί των κλιτύων δύο εκατέρωθε ν υψωμάτων, ήτο υγιεινόν.
Όσον αφορά την πέριξ της κωμοπόλεω ς χώρα, αύτη ήτο κατάφυτος υπό ελαιών, συκομωρεώ ν και αμπέλων, αι ελάιαι της Τριγλείας ήσαν αι ονομαστώτ εραι, διότι ήσαν γλυκείαι και εύγευστοι . Επίσης και η μεταξοσκω ληκοτροφί α ήτο προηγμένη .
Κατοικείτ ο υπό χιλίων περίπου ελληνικών οικογενει ών Ορθοδόξων . Η γλώσσα των κατοίκων ήτο η Ελληνική.
Οι κάτοικοι ήσαν φιλόμουσο ι, ελάχιστοι οι αγράμματο ι, ουκ ολίγοι ανεδείχθη σαν καλοί επιστήμον ες. Ήσαν φιλόπονοι και δραστήριο ι και συμβιβαστ ικού χαρακτήρα .
   
         Επιμέλεια Στάθης Δημητρακό ς

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal