Αποστολέας Θέμα: Δήμος Τρίγλιας  (Αναγνώστηκε 2903 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

alekostriglia

  • Επισκέπτης
Δήμος Τρίγλιας
« στις: 02 Ιούνιος 2009, 12:48:01 μμ »
  Καλωσήρθα τε στο Δήμο Τρίγλιας    

 
Ο νεοσύστατ ος δήμος Τρίγλιας σύμφωνα με το νόμο 2539/97  "Καποδίστρ ιας" αποτελείτ αι απο 6 συνολικά συννενούμ ενες πρώην κοινότητε ς:

Ν. Τρίγλια                με πληθυσμό 2657 κατοίκους,

Ν. Πλάγια                 με πληθυσμό 1171 κατοίκους,

Κρήνη                     με πληθυσμό 574 κατοίκους,

Πετράλωνα             με πληθυσμό 377 κατοίκους,

Ν. Τένεδος               με πληθυσμό 368 κατοίκους και

Ελαιοχώρια              με πληθυσμό 274 κατοίκους .

          Καθώς επίσης και από τον οικισμό των Ν. Πλαγίων "Το Μετόχι" που προέκυψε με την απογραφή του 1991 με την 36/90 απόφαση κοινοτικο ύ συμβουλίο υ (ΦΕΚ 822 β' τέυχος/6-12-93).

Ο δήμος καλύπτει έκταση 113.459 στρεμμάτω ν.
Ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 5.420 μόνιμους κατοίκους .
Κατά το καλοκαίρι όμως ο πληθυσμός αυτός δεκαπλασι άζεται.

Από τα 6 δημοτικά διαμερίσμ ατα του δήμου τα 2 Κρήνη (υψόμετρο 280 μ.), Πετράλωνα (υψόμετρο 270 μ.) χαρακτηρί ζονται ως ημιορεινά και τα υπόλοιπα ως πεδινά.  Επίσης τα Ν. Πλάγια και η Ν. Τρίγλια έχουν διέξοδο προς τη θάλασσα.

Ανήκει στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, στη γεωγραφικ ή ενότητα της Κεντρικής Μακεδονία ς, στο νομό Χαλκιδική ς στην ευρύτερη περιοχή Καλαμαριά ς.  Καταλαμβά νει το νοτιοδυτι κό τμήμα της επαρχίας του νομού Χαλκιδική ς.  Συνορεύει δυτικά με το δήμο Καλλικράτ ειας, ανατολικά με το δήμο Μουδανιών, βόρεια με το δήμο Ανθεμούντ α και νότια με το Θερμαϊκό Κόλπο.

   Η περιοχή του δήμου Τρίγλιας χαρακτηρί ζεται πεδινή και εύκολα προσπελάσ ιμη.  Οι επικοινων ίες της με το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο γίνονται μέσω του εθνικού οδικού άξονα Θεσσαλονί κης-Μουδανιών, τόσο με την παλιά χάραξή του όσο και με τη νέα.

Το τοπογραφι κό ανάγλυφο της περιοχής είναι ημιορεινό στα βόρεια, (όρος "Κατσίκα" όπου έχει ανασκαφεί το γνωστό σπήλαιο των Πετραλώνω ν), και πεδινό στις κοιλάδες και στις νότιες παράκτιες ζώνες.

Η κύρια απασχόλησ η των κατοίκων είναι η πρωτογενή ς παραγωγή.
 
Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίγλιας ήταν κατοικημέ νη από τους προϊστορι κούς χρόνους. Εκτός από το παλαιοντο λογικό εύρημα του κρανίου του αρχανθρώπ ου που ανακαλύφθ ηκε στο δημοτικό διαμέρισμ α Πετραλώνω ν υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την περιοχή μας πολλά ευρήματα της προϊστορι κής της κλασικής αλλά και της βυζαντινή ς περιόδου.
 
 όγια Αστικής Συγκοινων ίας    Ενδεικτικ ά αναφέρετα ι η περιοχή 'τούμπα' του δημοτικού διαμερίσμ ατος Ν. Πλαγίων και η 'τούμπα' στα όρια των δημοτικών διαμερισμ άτων, Ελαιοχωρί ων του Δήμου Τρίγλιας και Ν. Συλάτων του Δήμου Καλλικράτ ειας, οι οποίες είναι απομεινάρ ια προϊστορι κών οικισμών.
Επίσης στην περιοχή των 'νερομύλων' του δ/δ Ν. Τενέδου και στην περιοχή 'κούγκι' του δ/δ Ν. Τρίγλιας έχουν εντοπιστε ί οικισμοί οι οποίοι έχουν σημάδια οίκησης από τους αρχαϊκούς χρόνους μέχρι και την βυζαντινή περίοδο. Στο δημοτικό διαμέρισμ α Ν. Τρίγλιας ανασκάφθη κε και ένας μακεδονικ ός τάφος.
Οι πρώτες ιστορικές αναφορές για την κατοίκιση της περιοχής μιλάνε για αποίκηση της περιοχής από το μακεδονικ ό φύλο των Βοτιαίων οι οποίοι έχτισαν τις πρώτες πόλεις στην Χαλκιδική με πιο κοντινή πόλη στην περιοχή μας την αρχαία Σπάρτωλο. Κατόπιν κατά την περίοδο των αποικιών οίκισαν την περιοχή Χαλκιδείς αλλά και άλλοι Έλληνες από την νότιο Ελλάδα.
Πριν από την μικρασιατ ική καταστροφ ή στην περιοχή μας αναφέροντ αι μόνο το χωριό της Κρήνης και ο οικισμός Σουφλάρι στην περιοχή της σημερινής Ν. Τρίγλιας.
  Εκ του βιβλίου Γκιοκλαμά του μηνός Φεβρουαρί ου του τούρκικου έτους 1288 (καθ ημάς 1873) του τουρκικού κτηματολο γίου φυλασσομέ νου νυν εν τω γραφείω του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονία ς περί των γαιών του χωριού Χαλκιδική ς Κρήνη= Γκιρνέ , αναφέρετα ι ότι μέχρι το 1873 το παραπάνω χωριό ήταν τούρκικο τσιφλίκι.

Το κατείχαν πέντε αδέρφια τούρκοι , τρείς απ αυτούς ο Ραχίτ Εφέντη, ο Ζετές Σουλειμάν και ο Ιζέτ Εφέντη καθώς και δύο χανούμισσ ες, η Νεμετολάχ και Ιμενέ.
Αυτοί οι πέντε το μεταβίβασ αν σε άλλους πέντε δικούς μας αρχικούς αγοραστές τον Λιόλιο , Παπαθανασ ίου, Παπαγεωργ ίου και στο Θωμά και Κατερίνα, τέκνα Κυπαρίσση . Η αγορά έγινε έναντι 47.000 γρόσια.
Στη συνέχεια , το 1888 οι πρώτοι αγοραστές πούλησαν σε 36 οικογένει ες διάφορες εκτάσεις, ενώ οι υπόλοιπες έμειναν για κοινή χρήση των συνιδιοκτ ητών.
Ετσι από τους 36 έγιναν οι 130 οικογένει ες του χωριού,οι οποίοι είναι ντόπιοι απόγονοι των αρχικών αγοραστών . Πρόσφυγες δεν υπάρχουν καθόλου στο χωριό.
 
  Στο χωριό Ελαιοχώρι α, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες βρήκαν λίγες οικογένει ες ντόπιων και μερικά παλιά σπίτια. Οι πρόσφυγες ήταν από το Σχολάριο της Θράκης και από τη Μ. Ασία. Οι Θρακιώτες έφεραν κάποια πράγματα μαζί τους, ενώ οι Μικρασιάτ εςήρθαν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Το χωριό είχε άλλοτε πολλές ελιές, γι αυτό το ονόμασαν Ελαιοχώρι α.
Οι κάτοικοι ασχολούντ αν με τη γεωργία και την κτηνοτροφ ία. Υπήρχε ποτάμι κι ένας νερόμυλος . Αργότερα οι κάτοικοι έφερναν νερό με τα κάρα από τη Ν. Τρίγλια, ως το 1960, που κατασκευά στηκε υδραγωγεί ο. Υπήρχε και καμίνι που έκαναν ασβέστη.
Η παλιά εκκλησία του χωρίου ήταν του Αγίου Γεωργίου. Την παραμονή της γιορτής του αγίου γινόταν μεγάλη πανήγυρη και ακολουθού σε γλέντι. Μεγάλα γλέντια γίνονταν στο καρναβάλι, την Πρωτομαγι ά και το Δωδεκαήμε ρο. στα Ελαιοχώρι α γινόταν λαμπρό καρναβάλι, τη διοργάνωσ η του οποίου ανελάμβαν ε κάθε φορά μια άλλη οικογένει α.

Στα Πετράλωνα ήρθαν πρόσφυγες από το Δίτσε. Στην περιοχή των Πετραλώνω ν βρήκαν εντόπιους κατοίκους της Κρήνης που είχαν εκεί κτήματα. Βρήκαν και μερικά τούρκικα τσιφλίκια, στα οποία εγκαταστά θηκαν πρόχειρα. Αργότερα άρχισαν να χτίζουν τα σπίτια τους με πέτρες και ξύλα.
Οι πρόσφυγες φύτεψαν στη νέα γη αμπέλια, μηλιές, καϊσιές και οπωροφόρα δένδρα. Από το 1923-1934 έγινε μια προσωρινή διανομή των χωραφιών. Το 1934 δόθηκαν οριστικά. Έδωσαν επίσης σπόρους και άροτρα στους πρόσφυγες για να καλλιεργο ύν τη γη.
Η παλιά εκκλησία του προφήτη Ηλία έγινε το 1924/25 και η καινούρια εκκλησία άρχισε να χτίζεται το 1938 και τελείωσε το 1963.
Όλο το χωριό γιόρταζε και γλένταγε το Δωδεκαήμε ρο, το Πάσχα, του Προφήτη Ηλία και της Παναγίας. Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία χόρευαν τους ποντιακού ς χορούς ομάλ, σέρρα, τρυγόνα, λάχανα, τικ, κότσαρι κ.α. Στον κόσμο σέρβιραν "σουρβά" (πλιγούρι), κοτόσουπα, "μπερέκ" (πίτα) και βραστή γίδα.

Επικοινων ία   
  
Δήμος Τρίγλιας  
Ν.Τρίγλια  
Χαλκιδική ς  
Ελλάδα  
Τ.Κ.63079  

   triglia@otenet.gr  
  23733 50320  
  23730 52044  
 
 

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal