Αποστολέας Θέμα: Λαογραφικό μουσείο Ν. Τρίγλιας  (Αναγνώστηκε 3640 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

alekostriglia

  • Επισκέπτης
Λαογραφικό μουσείο Ν. Τρίγλιας
« στις: 02 Μάρτιος 2010, 02:52:49 μμ »
Λαογραφικ ό μουσείο Ν. Τρίγλιας
 
FOTO MOYSIO http://picasaweb.google.gr/alekoscoogle/WuBQmD#

Πληροφορί ες: Τηλ: 23730 - 51105
Στον οικισμό της Νέας Τρίγλιας λειτουργε ί λαογραφικ ό μουσείο με σπάνια εκθέματα από τα πρώτα χρόνια των προσφυγικ ών χρόνων, καθώς και πολλά εκθέματα και πλούσιο φωτογραφι κό υλικό φερμένα από τις χαμένες πατρίδες που απεικονίζ ουν την καθημεριν ή ζωή των προσφύγων, τις παραδοσια κές φορεσιές τους, καθώς και το έντυπο υλικό που δηλώνει τον πλούτο και την πνευματικ ή καλλιέργε ια των Ελλήνων κατοίκων της Μικράς Ασίας. Στο μουσείο, επίσης, υπάρχουν και μερικά παλαιοντο λογικά, αρχαία, καθώς και Βυζαντινά ευρήματα από την περιοχή, η οποία ως γνωστόν είναι διάσπαρτη από διάφορα ευρήματα όλων των ιστορικών και προϊστορι κών περιόδων. Το μουσείο είναι σε μία μεγάλη και ωραία Αίθουσα που βρίσκετε στο χώρο του κτιρίου Απανταχού Τριγλιανώ ν, εκεί στεγάζετα ι και το παράρτημα της Τρίγλιας με ένα υπέροχο γραφείο επίσης σε αυτό το κτίριο που έχει ανεγερθεί με πολλές Δωρεές από τον σύλλογο αλλά και από πολλούς Τριγλιανο ύς που βρίσκοντα ι σε άλλα μέρη, υπάρχει μια Αίθουσα για διάφορες τελετές ομιλίες εκθέσεις και για οτιδήποτε την χρειαστεί η τοπική κοινωνία.   Αυτό το κτίριο και ειδικά το μουσείο είναι κλειστό για το κοινό εδώ και τρία χρόνια και δεν μπορούν να το επισκεφθο ύν παρά μόνο με ραντεβού. Κάνω έκκληση στο Δήμαρχο για Άνοιγμα του μουσείου τουλάχιστ ον δύο φορές την εβδομάδα.    


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Σ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ "Ι.Κ. ΒΕΛΛΙΔΗΣ"

ΔΕΥΤΕΡΑ    
6
ΜΑΪΟΥ 1996
Η πρώτη Ελληνική Εφημερίδα στο Internet
Θέματα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚ Ο ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ

Εγκαινιάσ τηκε χθες στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική ς κατά τη διάρκεια μεγαλοπρε πούς τελετής στην οποία παραβρέθη κε το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου του Νομού και των τοπικών αρχών και των φορέων, το πολιτιστι κό κέντρο και το λαογραφικ ό μουσείο του συλλόγου των απανταχού Τριγλιανώ ν που αριθμεί χιλιάδες μέλη σε όλο τον κόσμο.

Το νέο κέντρο το οποίο ανηγέρθη σε ιδιόκτητο χώρο του συλλόγου με αξιοσημεί ωτη κατασκευα στική ποιότητα, περιλαμβά νει μεγάλη αίθουσα διαλέξεων και άλλων χρήσεων, γραφεία και έκθεσιακο ύς χώρους, καθώς και μόνιμη έκθεση του λαογραφικ ού μουσείου του συλλόγου και προορίζετ αι να στεγάσει γενικά τις πολιτιστι κές και πνευματικ ές δραστηριό τητες που πραγματοπ οιεί ο σύλλογος στην ζωντανή και δυναμική κωμόπολη της Ν. Τρίγλιας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου Τριγλιανώ ν κ. Καλπάκη, η ανέγερση του κέντρου με παράλληλη δημιουργί α λαογραφικ ού μουσείου, θεωρείται ένα θαύμα, αφού λόγω του τολμηρού εγχειρήμα τος κανένας δεν πίστευε στην επίτευξη του στόχου όταν το 1988 πάρθηκε η ιστορική όπως τη χαρακτήρι σε απόφαση για τη δημιουργί α του κέντρου.

Ο κ. Καλπάκης αναφέρθηκ ε στη συνέχεια στις δυσκολίες που αντιμετώπ ισε ο σύλλογος για την ολοκλήρωσ η του έργου και στις απίστευτε ς χειρονομί ες ορισμένων Τριγλιανώ ν που έδωσαν από το υστέρημά τους μεγάλα ποσά, για να γίνει το όνειρο πράξη, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διάφορες επιχορηγή σεις ορισμένων υπουργείω ν που έπαιξαν αποφασιστ ικό ρόλο στην ολοκλήρωσ η του κέντρου.

Χαιρετίζο ντας την εκδήλωση ο υφυπουργό ς Εθνικής Οικονομία ς κ. Πάχτας, συνεχάρη τους υπεύθυνου ς του συλλόγου για τη δημιουργί α του κέντρου και επισήμανε ότι τέτοιες ευγενείς πρωτοβουλ ίες βρίσκουν πάντοτε τη συμπαράστ αση του κράτους.

Αίσθηση προκάλεσε η μεγάλη παρουσία Τριγλιανώ ν από τη Ραφήνα Αττικής με επικεφαλή ς το δημαρχο Ραφήνας, Τριγλιανό κ. Κεχαγιόγλ ου, ο οποίος στην ομιλία αναφέρθηκ ε στις στενές σχέσεις που διατηρούν μεταξύ τους οι Τριγλιανο ί της Ραφήνας και της Ν. Τρίγλιας, γεννήματα όπως είπε της ίδιας Πατρίδας, της παλιάς Τρίγλιας στη Μικρά Ασία και ανακοίνωσ ε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίο υ Ραφήνας να αδελφοποι ηθεί ο δήμος με την κοινότητα της Ν. Τρίγλιας.

Συγκίνηση προκάλεσε στους Τριγλιανο ύς και το δώρο που έφερε στη κοινότητα της Τρίγλιας ο δήμαρχος Ραφήνας που ήταν η εικόνα του μάρτυρα μητροπολί τη Σμύρνης Χρυσοστόμ ου που ήταν κι αυτός παιδί της Τρίγλιας.

Απόφαση για αδελφοποί ηση της Τρίγλιας και της Ραφήνας πήρε και η κοινότητα Ν. Τρίγλιας. Η πρόεδρος της κοινότητα ς Κατερίνα Καρολάνη που την ανακοίνωσ ε, υποσχέθηκ ε παράλληλα και την αμέριστη σμπαράστα ση της κοινότητα ς Ν. Τρίγλιας στο έργο του συλλόγου Τριγλιανώ ν.

Χαιρετισμ ούς απηύθυναν επίσης και οι παριστάμε νοι βουλευτές της Χαλκιδική ς κύριοι Γιοβανούδ ης και Δριβελέγκ ας κ.ά. εκπρόσωπο ι φορέων.

Τον αγιασμό στην έναρξη της εκδήλωσης, τέλεσε ο μητροπολί της Κασσανδρε ίας κ. Συνέσιος περιστοιχ ιζόμενος από μεγάλο αριθμό κληρικών της περιοχής. Προς το τέλος της γιορτής, χορωδία γυναικών της Τρίγλιας, τραγούδισ ε τραγούδια της παλιάς πατρίδας και στη συνέχεια έγινε και απαγγελία λαϊκών ποιημάτων .

Μετά το κόψιμο της ταινίας των εγκαινίων από τον πρόεδρο του συλλόγου των απανταχού Τριγλιανώ ν κ. Βακαλόπου λο, έγινε ξενάγηση στο πλούσιο εκθεμάτων λαογραφικ ό μουσείο, το οποίο θα παραμείνε ι ανοιχτό για το κοινό και κυρίως τον προσφυγικ ό πληθυσμό της περιοχής, προκειμέν ου να δουν και να θαυμάσουν τα λαογραφικ ά αντικείμε να του πολιτισμο ύ των χαμένων πατρίδων.

ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal