"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

14. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1902-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ1903

Ξεκίνησε από Μάκης Αποστολάτος, 07 Μαΐου 2022, 10:06:27 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

0 Μέλη και 1 Επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Μάκης Αποστολάτος

Μάκης Αποστολάτος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην από 31/12/1902-4/1/1903 ανταπόκριση από την Τρίγλια, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 7 της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 1903 της εφημερίδας «Κωνσταντινούπολις», ο συντάκτης περιγράφει αρκετά θέματα που συνέβησαν στο τελευταίο διάστημα του Δεκεμβρίου 1902 και στις αρχές Ιανουαρίου 1903.

Το πρώτο αφορά στην αναχώρηση, από την Τρίγλια, της μητέρας του Μητροπολίτη Δράμας (τότε) Χρυσόστομου και των κοριτσιών της, για την Κωνσταντινούπολη και από εκεί στη Δράμα, προκειμένου να περάσουν τις γιορτές μαζί του. Πλήθος κόσμου τις επισκέφθηκε στο σπίτι τους, για να μεταφέρουν στον διαπρεπή Ιεράρχη τα ειλικρινή και ταπεινά σέβη τους. Και ο συντάκτης εύχεται σ΄ αυτές καλό ταξίδι, καλή διαμονή και καλή επιστροφή.

Το δεύτερο αφορά στο στο βαρύ χειμώνα που ενέσκηψε στην Τρίγλια, το νέο έτος, μετά την καλοκαιρία της προηγούμενης περιόδου, η οποία βοήθησε σημαντικά στη γρήγορη και καλή συγκομιδή των ελαιών.

Το τρίτο αφορά στην περιγραφή του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 1903, με τα παιδικά κάλαντα, αλλά με βαρυχειμωνιά και χιόνι. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του συντάκτη για τα φυσικά φαινόμενα που επικράτησαν αυτή την περίοδο.

Στο τέταρτο θέμα επανέρχεται στο θέμα της καθυστέρησης του ταχυδρομικού σάκου, και στο πέμπτο και τελευταίο στην αναμενόμενη άφιξη του Μητροπολίτη Προύσας για την καθιερωμένη λειτουργία του αγιασμού των υδάτων στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Κάτω.


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΑΝΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Εν Τριγλία τη 31 Δεκεμβρίου 1902

(Χ''Μ) Προχθές την Κυριακήν δια του ατμοπλοίου «Βίλνα» της εταιρίας του Μαρμαρά ανεχώρησεν εντεύθεν η μήτηρ και αι αδελφαί της Α.Σ. του αγίου Δράμας εις Κωνσταντινούπολιν, όθεν μεταβήσονται εις Δράμαν, ίνα διελθωσι τας εορτάς. Κατά την αναχώρησιν επλήσθη η φίλη οικία αυτών επισκεπτών, διαβιβαζόντων τα ειλικρινή και ταπεινά αυτών σέβη προς τον διαπρεπή Ιεράρχην. Ευχόμεθα και ημείς αυταίς αίσιον ταξείδιον και ευφρόσυνον απόλαυσιν κατά ημέρας της παρά τω ποθητώ αυτών υιώ  και αδελφώ διαμονής και καλήν την αντάμωσιν.

Μετά τας θερινάς ημέρας, ας είχομεν κατ' αυτάς και αίτινες συνετέλεσαν πολύ εις την ταχείαν και καλήν συγκομιδήν των ελαιών, ενέσκηψεν εκ νέου ο χειμών το νέον έτος.

Αυτόθι 4 Ιανουαρίου 1903. Μετά μεγίστης ζωηρότητος εχαιρετίσθη και η πρώτη του νέου έτους. Αθώα δε πλάσματα  εν παιδική αφελεία κράζοντα «άγιος Βασίλης έρχεται» υποδέχοντο  την επίσημον ημέραν την οποίαν όμως  διήλθομεν υπό ουρανόν μολυβδόχρουν. Σήμερον ήρξατο πίπτουσα χιών, δριμύ το ψύχος, ο βορράς μυκείται αγρίως, η θάλασσα τρικυμιά, τα κύματα τα υψούμενα  εις ύψος μέτρου, θλώνται μετά φοβερού πατάγου επί της ακτής, αι οδοί εισίν έρημοι, δι' ων πάνθιμος και ακατάσχετος συρίζει ο βορράς.

Ο Ταχυδρομικός σάκκος καθυστερεί, ίσως, ένεκα του καιρού. Αύριον αναμένεται η Α.Σ. ο άγιος Προύσης, ίνα επιτελέση τον μέγαν αγιασμόν και ιερουργήση εν τη εκκλησία του αγίου Γεωργίου της κάτω συνοικίας.